Denk mee over ’t Loosdrechts Hart

De initiatiefnemer en de gemeente Wijdemeren horen graag wat u vindt van het plan voor de Nootweg. Uw vragen, opmerkingen en suggesties kunnen het plan nog beter maken. Tegelijkertijd staat een aantal uitgangspunten vast, bijvoorbeeld de verdeling van woningen naar doelgroepen (tenminste een derde van de woningen is sociaal) en type woningen (minimaal twee vijfde van de woningen gestapeld) op basis van de Woonvisie van de gemeente Wijdemeren.

Door corona kunnen op dit moment geen bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij we persoonlijk met u in gesprek gaan. Via deze website geven we informatie over het plan, en kunt u een reactie geven. In fases zullen wij de informatie uitbreiden en de reacties delen.

Ook gaan we via online bijeenkomsten met de omgeving in gesprek. Verslagen van deze gesprekken worden ook gedeeld via deze website.

De gemeente Wijdemeren toetst of het proces van participatie door de omgeving zorgvuldig is verlopen, en verleent uiteindelijk een (omgevings)vergunning op basis van een goed gemotiveerd en passend plan, waarbij ook de inbreng van u betrokken wordt.

Reactieformulier

Wilt u reageren? Heeft u vragen? Deelt u graag uw suggesties ter verbetering? Dat kan door het onderstaande reactieformulier in te vullen. 

Bij het versturen van de email gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Reken uit wat de uitkomst moet zijn

Contact

Heeft u vragen over ’t Loosdrechts Hart, neem dan contact op via info@nieuwloosdrechtshart.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief