Verrijken hart van Nieuw-Loosdrecht

De eigenaar van de locaties Nootweg 16, 18 en 20, in het centrum van Nieuw-Loosdrecht, wil winkels in combinatie met woningen ontwikkelen. De komst van nieuwe appartementen en extra winkel- en bedrijfsruimte betekent een verrijking van het centrum. Een gevarieerder winkelaanbod, en extra woonruimte voor verschillende doelgroepen, draagt immers bij aan een levendig hart van het dorp.

Het initiatief, dat de naam ’t Loosdrechts Hart kreeg, past naadloos in de structuurvisie van de gemeente Wijdemeren. Het sluit aan op de gemeentelijke ambitie om het woon-en leefklimaat in de kernen en linten te versterken én ruimte te bieden voor economische activiteiten.

 

Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren hebben kennis genomen van het plan en vragen de ontwikkelaar om het plan voor te leggen aan de omgeving. Via deze website deelt de initiatiefnemer informatie over het plan en kunt u een reactie geven.

Planning

Na de zomer hoopt de initiatiefnemer de aanvraag voor de omgevingsvergunning/wijziging van het bestemmingsplan bij de gemeente in te dienen. Naar verwachting zal er in 2022 worden gestart met de bouwvoorbereidingen en de woningen en winkelruimte zullen dan op z'n vroegst in 2023 worden opgeleverd.

Geef uw reactie

Indicatie inpassing plan in gebied

“Het dorp verdient een prettig en levendig hart, en het plein biedt daarvoor een unieke basis. Door met lokale ondernemers het huidige winkelaanbod uit te breiden, kunnen we ervoor zorgen dat inwoners van Nieuw-Loosdrecht voor de dagelijkse boodschappen het dorp niet meer hoeven te verlaten.”

Lees verder

Reactieformulier

Wilt u reageren? Heeft u vragen? Deelt u graag uw suggesties ter verbetering? Dat kan door het onderstaande reactieformulier in te vullen. 

Bij het versturen van de email gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Reken uit wat de uitkomst moet zijn

Contact

Heeft u vragen over ’t Loosdrechts Hart, neem dan contact op via info@nieuwloosdrechtshart.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief